In het kader van De Voetbalshirt Van Het Jaar Verkiezing en acties aangeboden op de website www.voetbalshirtvanhetjaar.nl leggen wij (kantoorhoudende te [9120] Melsele aan Keetberglaan 1B persoonsgegevens vast. Door deel te nemen aan De Voetbalshirt Van Het Jaar Verkiezing 2013 en uw persoonsgegevens in te vullen, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy Statement.

1. DOELEINDEN
In De Voetbalshirt Van Het Jaar Verkiezing 2013 wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens (zoals NAWT-gegevens en e-mailadresgegevens) in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een deelnemersbestand van ons, gebruikt om:

de prijswinnaars te kunnen trekken uit alle deelnemers aan De Voetbalshirt Van Het Jaar Verkiezing 2013;
contact met u op te nemen om u te informeren over de door u gewonnen prijs (uitsluitend indien u winnaar van een prijs bent);
u, via een nieuwsbrief, te informeren over nieuwe gelijksoortige producten en diensten van voetbalshirtvanhetjaar.nl en partners, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt:
met uw toestemming, te verstrekken aan de partners van deze verkiezing

2. NIEUWSBRIEVEN
Eigen gelijksoortige producten
Tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt zullen wij u via onze e-mail nieuwsbrief op de hoogte houden over nieuwe gelijksoortige producten en diensten van ons. Aan deze nieuwsbrief zijn geen kosten verbonden.

Producten en diensten van derden
Op uw verzoek zullen wij u via een e-mail nieuwsbrief op de hoogte brengen van producten en diensten van de partners van De Voetbalshirt Van Het Jaar Verkiezing 2013.

Informatie en verzet
Wij dragen er zorg voor dat iedere e-mail nieuwsbrief (i) onze contactgevens, (ii) een werkend antwoordadres in het "ReplyTo-veld" en (iii) een internetlink (waarnaar de ontvanger van de e-mail een verzoek tot beeindiging kan richten) bevat. U kunt steeds kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de e-mailnieuwsbrieven. Wij dragen er zorg voor dat dergelijk verzoek onverwijld wordt ingewilligd

In aanvulling op voorgaande kunt u natuurlijk te allen tijde uw persoonsgegevens laten verwijderen door een mail of brief te sturen naar het adres opgenomen in paragraaf 7.

3. VERSTREKKING AAN DERDEN
E-mail adressen
Uw e-mailadressen worden na uw toestemming verstrekt aan alle partners van De Voetbalshirt Van Het Jaar Verkiezing 2013. De partners zullen uw e-mail adres in een bestand opnemen en gebruiken voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven. De partners bieden u in iedere e-mail nieuwsbrief de mogelijkheid om kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan tekenen tegen het (verder) gebruik van uw persoonsgegevens voor de e-mailnieuwsbrieven van deze partner.

Andere persoonsgegevens
Indien u uw persoonsgegevens (waaronder ook e-mailadres) wilt laten verwijderen uit het bestand van de betreffende partner kunt u zich te allen tijde wenden tot de klantenafdeling van deze partner. De partner zal uw verzoek tot verwijdering onverwijld inwilligen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij wij betrokken zijn.

4. WEBSITES VAN DERDEN
Voetbalshirtvanhetjaar.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseren u te allen tijde het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

5. BEVEILIGING EN BEWARING
Ter bescherming van uw persoonsgegevens leggen wij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

6. KLIKGEDRAG EN COOKIES
Op voetbalshirvanhetjaar.nl worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van voetbalshirtvanhetjaar.nl te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina's die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maakt voetbalshirtvanhetjaar.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan voetbalshirtvanhetjaar.nl, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u voetbalshirtvanhetjaar.nl bezoekt. Het is dan mogelijk om voetbalshirtvanhetjaar.nl speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Voetbalshirtvanhetjaar.nl maakt eveneens gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om voetbalshirtvanhetjaar.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van voetbalshirtvanhetjaar.nl (uw IP-adres inbegrepen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u voetbalshirtvanhetjaar.nl gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor ons en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van voetbalshirtvanhetjaar.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van voetbalshirtvanhetjaar.nl kunt benutten. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser.

7. ALGEMEEN
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via:
Voetbalshirt Van Het Jaar 2013
Keetberglaan 1B
9120 Melsele
Belgie
E: contact@voetbalshirtvanhetjaar.nl

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden op deze Website gepubliceerd of via de e-mail aan u bekend gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze Website regelmatig te bekijken.

MELSELE, 4 december 2013